Copyright

Niets van GratisSoftware.nl (www.gratissoftwaresite.nl), GratisApps.nl en 1100.nl mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 1100 Producties en Matthijs Conradi.

Het copyright van alle teksten en idee├źn berust bij 1100 Producties en Matthijs Conradi.